IPA 2013 Enerji Piyasalarının Geliştirilmesi Projesi, 7 – 9 Ocak 2019 tarihleri arasında doğalgaz tarifeleri üzerine bir eğitim gerçekleştirerek çalışmalarına başlamıştır.

BOTAŞ, EPDK ve ETKB (Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü ve Enerji İşleri Genel Müdürlüğü) uzmanları katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte tarife tasarımı, fiyat regülasyonu, uluslararası pazar modelleri vb. konular ele alınmış, MS Excel üzerinde hesaplama egzersizleri gerçekleştirilmiş ve hayali Trapezia ülkesinde iletim sistemi tarife dizaynı konusuna bir “role-playing” çalışması gerçekleştirilmiştir.