Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği Projesi, 3 Aralık 2018’de Ankara’da ETKB’de gerçekleştirilen bir toplantı ile başlamıştır. EÜAŞ, ETKB, AB Başkanlığı, Dünya Bankası ve proje yüklenicisi Hatch'in temsil edildiği toplantıda proje hedefleri, izlenilecek yol ve beklenen çıktılar masaya yatırılmıştır. Mayıs 2020’de sonuçlanması beklenen proje kapsamında 14 EÜAŞ hidroelektrik santraline (HES) saha ziyareti gerçekleştirilecek ve bu santrallerde enerji verimliliği değerlendirilmesi, gerekli iyileştirme çalışmaları ve bunların maliyet tahminleri üzerine çalışmalar yürütülecektir. 

Basın bildirisi için tıklayınız.