Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)'nın 2015 yılı programlaması kapsamında yer alan "Doğal Gaz Şebeke Altyapısının Geliştirilmesi İçin Ekipman Alımı" başlıklı projeye ilişkin ihale duyurusu ve ilgili dokümanlar Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sitesinde askıya çıkmıştır. Başvurular 5 Haziran 2018 tarihine kadar MFİB'e yapılacak olup detaylı bilgi için tıklayınız.