Uzun Dönemli Enerji Planlama ve Senaryolar Projesi kapsamında daha önce gerçekleştirilen eğitimleri takip eden "Arz ve Talep Modüllerinin Uygulanması ve Senaryo Oluşturma Eğitimi" 16 - 20 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Tüm konuların uygulamalı örnekler ile desteklendiği eğitimde örneklerden biri Türkiye'nin 2070'e kadarki enerji senaryosuydu.