15 KASIM 2019

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği Projesi kapsamında Gezende Hidroelektrik Santrali'nde verimlilik izleme sistemleri kurulumu sona ermiştir.