21 - 25 EKİM 2019

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği Projesi kapsamında Keban ve Kralkızı Hidroelektrik Santralleri'nde verimlilik performans testleri gerçekleştirilmiştir.