"Microsoft SQL Yönetim ve Sorgulama Eğitimi" 14 - 18 Ekim 2019 tarihleri arasında Enerji Sektör Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında Ankara'da gerçekleştirilmiştir.