1 - 10 EKİM 2019

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği Projesi 4 yeni hidroelektrik santral ile toplam 18 santralde enerji verimliliği çalışmaları yürütmektedir. Yeni eklenen Keban, Özlüce, Kralkızı ve Hirfanlı Hidroelektrik Santrallerinde verimlilik izleme sistemleri montajları gerçekleştirilmiştir.