4 EKİM 2019

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği Projesi kapsamında Gezende Hidroelektrik Santrali'nde vibrasyon izleme sistemleri montajları gerçekleştirilmiştir.