Elektrik İletiminde Enerji Verimliliğinin Teknik Gözden Geçirilmesi, Değerlendirilmesi ve Analizi projesi kapsamında 17 - 19 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen EMT eğitiminde elektromanyetik geçici durumları masaya yatırılmıştır.