26 TEMMUZ 2019

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği Projesi kapsamında Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali'nde santral verimlilik performans testi gerçekleştirilmiştir.