24 - 25 TEMMUZ 2019

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği Projesi kapsamında Hasan Uğurlu Hidroelektrik Santrali'nde akustik debi ölçüm metodu ile verimlilik performans testi gerçekleştirilmiştir.