22 - 23 TEMMUZ 2019

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği Projesi kapsamında Altınkaya Hidroelektrik Santrali'nde akustik debi ölçüm metodu ile verimlilik performans testi gerçekleştirilmiştir.