19 TEMMUZ 2019

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği Projesi kapsamında Kapulukaya Hidroelektrik Santrali'ne gerçekleştirilen ziyarette santral türbinlerinde verimlilik testleri gerçekleştirilmiştir.