17 - 29 MAYIS 2019

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği projesi Aslantaş, Dicle ve Batman Hidroelektrik Santrallerinde dye dilution yöntemi ile verimlilik performans testleri gerçekleştirmiştir.