Enerji Piyasalarının Geliştirilmesi projesi kapsamında 8 - 9 Mayıs 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiş olan Doğal Gaz Piyasası ve Sürekli Ticaret Platformu Çalıştayı'nda doğalgaz piyasası ve "Sürekli Ticaret Platformu"na ilişkin tespit ve önerilerin yer aldığı raporlar proje paydaşlarının görüşlerine sunulmuş; doğalgaz piyasasında kurumsal yapılanma, fiyat oluşumu, piyasa konsantrasyonu, likidite, öngörülebilirlik, iletim kapasitesinin optimal kullanımı ve Güneydoğu Avrupa ile Entegrasyon konuları tartışılmıştır.