16 - 19 NİSAN 2019

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği projesi Alparslan 1 hidroelektrik santralinde türbin verimlilik testleri gerçekleştirmiştir.