8 - 12 NİSAN 2019

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği projesi kapsamında Aslantaş ve Çatalan hidroelektrik santrallerine de verimlilik izleme sistemi montajları gerçekleştirilmiştir.