18 MART 2019

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği Projesi kapsamında performans izleme çalışmaları yürütülmesi için Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali'ne akustik debi ölçüm sistemi kurulumu yapılmıştır.