15 - 16 ŞUBAT 2019

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği Projesi saha ziyaretleri programında Alparslan 1 Hidroelektrik Santrali ziyaret edilmiş, mekanik ekipman gözden geçirilmiştir.