11 ŞUBAT 2019

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği projesi kapsamında Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali ziyaret edilmiştir.