EU-IPA13/G-SI-01 Enerji Veri Merkezinin Kurulması Projesi Teklif Talep Belgesi için 3 no.lu Zeyilname yayınlanmıştır. 

Daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz:

Zeyilname 3