EU-IPA13/G-SI-01 Enerji Veri Merkezinin Kurulması Projesi Teklif Talep Belgesi için 2 no.lu Zeyilname ve ilgililerden alınan soruların yanıtları ve açıklamalar yayınlanmıştır. 

Daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz:

Zeyilname 2
Teklif Talep Belgesi Soru Yanıtları ve Açıklamalar