Doğalgaz İletim Sisteminde Enerji Verimliliği Projesi anlaşması 30.01.2019 tarihinde DNV GL Enerji Türkiye ile imzalandı. Proje kapsamında doğal gaz iletim sisteminde enerji tüketimi ve sistem işletimi optimizasyonu üzerine çalışılacaktır.