The Energy Efficiency in Electricity Generation and Transmission Symposium was held on February 24, 2020 in Ankara. Held in 4 sessions, the event focused on current trends and new technologies on energy efficiency wthin the context of electricity transmission, thermal power plants and renewable energy.All event presentations are available below. Please note that most documents are available only in Turkish.  

SESSION 1:

1. Opening Speech Evren Deniz ERTURAN
2. Termik Santrallerde Verim Neden Düşer? Muzaffer BAŞARAN
3. Linyit Yakan Kömürlü Santrallerde İyileştirme Destekli Yanma Optimizasyonu Doç.Dr. Harun BİLİRGEN
4. Termik Santrallerde Performans İzleme M. Bilgehan ÇEBER
Uğur AKÇAL
5. Termik Santrallerde Enerji Etüdü Doç.Dr. Hasan Hüseyin ERDEM
Altuğ KARATAŞ
Doç.Dr. Ali Volkan AKKAYA
Doç.Dr. Şaban PUSAT
6. Kömür Yakıtlı Termik Santrallerde Kömür Kurutma Doç.Dr. Şaban PUSAT
Doç.Dr. Hasan Hüseyin ERDEM
Doç.Dr. Ali Volkan AKKAYA

SESSION 2:

1. Opening Speech Mithat YÜKSEL
2. Elektrik Üretim Santrallerinde Enerji Verimliliği İzleme ve Analizi Dr. Benan BAŞOĞLU
3. Entegre Havza Yönetimi Enerji Planlaması Hayrullah GÜLEN
Emre AKIN
Dr. İzzet ALAGÖZ
4. Hidrolelektrik Santrallerde Verim Ölçüm Yöntemleri Kemal KAFALI
5. Akım Tahmin ve Havza Optimizasyon Modeli (ATHOM) Projesi: Güncel Gelişmeler Serkan BUHAN
Dilek KÜÇÜK
Muhammet Serkan ÇINAR
Filiz MALKOÇ
Mehmet Uğur YILDIRIM

SESSION 3: 

1. Opening Speech Serhat METİN
2. Bazı Şebeke Güç Kalitesi Olayları ve Endüstriyel Tesislere Etkilerinin Verisel Analizi Dr. Levent KILIÇ
3. Parçacık Sürüsü Optimizasyonu Yöntemini Kullanarak İletim Sisteminde Bara Dağılımı Optimizasyonu: Bursa Bölgesinde Örnek Olay Analizi Erdi DOĞAN
Nuran YÖRÜKEREN
4. Elektrik İletiminde Enerji Verimliliği Oğuz Kürşat KABAKÇI
5. Türkiye’de Canlı Bakım Çalışmalarının Enerji Ekonomisi Yönünden İncelenmesi Mehmet Zeki ÇELİK
6. Enterkonnekte Şebekeye Bağlı Rüzgar Santrallerinde FACTS ile Gerilim ve Güç Kontrolü Halil İbrahim AYDINÖZ
7. Dağıtık Üretim Santrallerinin Reaktif Güç Kontrolünde Kullanılmasıyla Şebekedeki Kayıpların Azaltılması Fatma Avli FIRIŞ
Sabri Murat KISAKÜREK
8. İletim ve Dağıtım Şebekelerinde Teknik Performans Kriterleri Şehrinur GÜLER
Cuma Ali MANTAŞ
Bilgehan TEKŞUT
Kamil Çağatay BAYINDIR
9. Türkiye İletim Şebekesi için Yüksek Kapasiteli İletim Seçeneklerinin 2040 Yılı Ufuğunda İncelenmesi Melih BİLGEN

SESSION 4:

1. Opening Speech Hülya AKINÇ
2. Enerji Verimliliği için İletim Şebekesinde Depolama Sistemlerinin Kullanılması ve Dinamik Analiz Çalışmaları Ceyhun CENGİZ
İsmail ELMA
Yunus Can ÖLMEZ
Anıl ARIKAN
3. Talep Tarafı Katılımı Mekanizmasının Elektrik Üretimine ve Piyasa Fiaytlarına Etkileri Özhan KEŞ
Nazlı SEVİNÇ
Dr. İzzet ALAGÖZ
4. Doğalgaz Kombine Çevrim Santrallerinde Operasyonel Verimliliğin BESS ile Artırılması Remzi Demir
Umut KÜÇÜKYARAR
Dr. İzzet ALAGÖZ
5. Lityum Pillere Yönelik Aktif Batarya Yönetim Sistemi Gökhan ÖZÇETİN
6. EÜAŞ’ta ArGe Yönetim Sisteminin Oluşturulması Fatih POLAT
7. Enerji Alanındaki Tahmin Problemleri için Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme Yöntemlerinin Kullanılması Doç. Dr. Dilek KÜÇÜK
Dr. Doğan GEZER
8. Hidroelektrik Santrallerde Makine Öğrenmesi Kullanılarak Aktif Güç Çıkışında Anormallik Algılama Dr. Doğan GEZER
Mehmet Akif BÜTÜNER
Muhammet Salih AKBULUT
Rıdvan CANAYAKIN
9. An Opportunity to Improve Efficieny in Electricity Grids by Demand Side Management Dr. Recep ÇAKMAK